Yazılar

depo takip

Demirbaş Barkod Sistemi

stok takip

Otel Demirbaş Yazılım Programı

Otel Demirbaş Yazılım Programı Belki de en çok demirbaş bulunduran işletmelerin başında oteller gelmektedir. Zira yüzlerce oda ve on binlerce eşya bir işletme içerisine dağıtılmış vaziyettedir ve bunların takibinin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıp-kaçak ürün miktarının önüne geçilemez ve işletme kar yerine zarara uğramaya başlayabilir. Bu noktada oteller artık demirbaş takip yazılımlarını kullanarak stoklarını güvence altında tutmaya çalışmaktadır. Zira otellere özel demirbaş takip yazılımı rezervasyon sistemi ile entegre çalışabilmektedir. Bu da art niyetli misafirlerin ya da çalışanların eşyalarınıza zarar vermesini ya da gasp etmesini engellemektedir. Sadece bununla kalmayıp işletme içerisinde bulunan tüm demirbaşların tek listede tutulabilmesini sağlar bununla beraber işletmede oluşan ve teknik departmanlara bildirilen tüm arızaları tek bir merkezden yönetebilme olanağı oluşturur.   Var olan sorunların yanı sıra ileride sorun yaşamamak adına demirbaşların bakım takvimini takip etme şansı sunmaktadır.

Otel Demirbaş Yazılımı sizlere hangi ürünün ne zaman, kime verildiğini; içerisinde hangi özellikleri barındırdığını vs. detayları analiz edebilme imkanı ve yönetebilme imkanı sunmaktadır.  Çok kısa bir sürede ID okuyucunuz aracılığıyla demirbaş sayımı da gerçekleştirebilme imkanına sahip olmaktasınız. Demirbaş otel Demirbaşlar için; nerede, kime zimmetli gibi sorularla uğraşmak yerine sadece sisteminiz üzerinden demirbaşın adını, ID’sini ya da barkod numarasını yazmak yeterli olacaktır. Otel demirbaş yazılımı size bu noktada stok düzeni sağlayacaktır. Stoklarınızın dağınık bir biçimde olmasının önüne geçecek ve ulaşımınızı hızlandıracaktır. Bunun streslerini yok etmenin yanı sıra zaman kaybını da ortadan kaldırarak daha aktif bir iş deneyimi sunmaktadır.

Oteller, konaklama sektörünün temel taşlarından biridir. Konuklara en iyi hizmeti sunabilmek için oteller, çeşitli ekipman, mobilya ve diğer demirbaş eşyaların bulunması gerekmektedir. Bu demirbaş eşyaların takibi ve yönetimi, oteller için oldukça önemlidir. Bu noktada otel demirbaş yazılımı devreye girer.

 

Otel Demirbaş Yazılım Programı Avantajları

Otel demirbaş Programı, otellerin tüm demirbaş eşyalarını takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Bu yazılım, otellerde bulunan ekipman, mobilya, cihaz ve diğer tüm demirbaş eşyalarının envanterini tutar. Bu sayede oteller, demirbaş eşya kaybını önleyebilir ve envanterlerini daha iyi yönetebilir.

Otel demirbaş yazılımı, otellerin tüm demirbaş eşyalarını kayıt altına alır ve takibini yapar. Bu yazılım sayesinde oteller, demirbaş eşyalarının nerede olduğunu, kim tarafından kullanıldığını, ne zaman kullanıldığını ve ömrünü tamamladığında neler yapılması gerektiğini kolayca öğrenebilir. Bu yazılım, demirbaş eşyalarının bakımını ve tamirini takip ederek, eşyaların ömrünü uzatır ve maliyetleri düşürür.

Otel demirbaş yazılımı aynı zamanda, otellerin envanter yönetimini de kolaylaştırır. Yazılım, envanterde bulunan her bir demirbaş eşyanın bilgisini detaylı olarak kaydeder ve anlık olarak envanterdeki tüm değişiklikleri günceller. Böylece oteller, envanterlerini daha iyi yönetebilir ve stok yönetiminde herhangi bir aksaklık yaşanmaz.

Otel demirbaş yazılımı ayrıca, otellerin güvenlik ihtiyaçlarını da karşılar. Kayıtlı olan demirbaş eşyaların takibi, otellerin güvenliğini de artırır. Bu sayede oteller, kayıp ve hırsızlık gibi durumların önüne geçebilirler.

Sonuç olarak otel demirbaş yazılımı, otellerin tüm demirbaş eşyalarını takip etmelerine, envanter yönetimini kolaylaştırmalarına ve güvenliklerini artırmalarına yardımcı olan önemli bir yazılımdır. Bu yazılım sayesinde oteller, daha iyi bir hizmet kalitesi sunabilir ve operasyonel maliyetlerini düşürebilirler.

demirbasekle

Detaylı Demirbaş Ekleme Sayfası

Otel Demirbaş Yazılımının Artıları

 • Standart ve iki boyutlu barkod kullanımı.
 • ID sistemi kullanımı.
 • Taşınabilir veri taşıyıcısı kullanımı.
 • Çok kullandığınız ekranların GPRS ve Veri Taşıyıcı ile entegrasyonu.
 • Çoklu veri tiplerine yönelik yüksek optimizasyonlu bütünleşik veri tabanı ortamı.
 • Veri tabanını şirketin kullandığı diğer veri tabanlarıyla birleşme yeteneği akabinde Company Data Warehouse oluşturabilme yeteneği.
 • Yazılımsal ve donanımsal olarak otel demirbaş yazılımları için ihtiyacınız olan tüm componentleri kolay bir biçimde temin edebilme ve kullanabilme olanakları.

stok takip

Demirbaş Takip Programı

Demirbaş Nedir?

Demirbaş,  bir kişiye ya da bir yere görev süresi boyunca yitirilmemek ve muhafaza edilmek üzere zimmetlenen eşyalara verilen genel addır. Demirbaş kavramı kamu veya özel kuruluşlarda pek çok kez karşımıza çıkmakta olup kaybı sonrasında oldukça baş ağrıtan nesnelerdir.

Demirbaş Takip Sistemi Nedir?

Özel veya kamu kuruluşlarında kişilere ya da gruplara zimmetlenen demirbaşların takibini sağlamaya yarayan yazılımlardır. Takip sisteminin ID teknolojisi kullanarak hızlı ve sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlar.  Stokta bulunan demirbaşların türüne ve özelliklerine göre (masa,sandalya,bilgisayar,dolap vs.) en uygun şekilde ID  verilmesini sağlar. ID verilen bu demirbaşları yine ad, numara, barkod numarası gibi detaylara göre yeniden sınıflandırabilir. Her ürünü tekil olarak kaydeder ve gruplandırır. Bu sayede demirbaştan silinen ürünler diğer ürünleri asla etkilemez.

Demirbaşların bakım periyotları ve yenileme süreçlerini düzene sokar. Bu süreçlerin analizini ve takvimi tutmayı sağlar. Her demirbaşın verildiği lokasyonu kayıt olarak tutar bu sayede ulaşmak istediğiniz demirbaşın sadece ID bilgisini girerek kimde ve nerede olduğunu bulabilirsiniz. Bu da size stoklarınızı etkin ve hızlı kullanmayı sağlar.

Demirbaş Takip Sisteminin Avantajları

 • Hızlı ve doğru zamanda bakım ve kontrollerin yapılmasını sağlar.
 • Hızlı ve gerçek zamanlı olarak varlık yönetimi kontrol etmeyi sağlar.
 • Hızlı ve doğru biçimde lokasyon yönetimini sağlar.
 • Demirbaş kayıp-kaçak oranını azaltır, dağınıklığı ortadan kaldırır ve ulaşmak istenen demirbaşa çabuk ulaşmayı sağlar.
 • Demirbaşların şirket planı üzerinde izlenebilmesini, takibini sağlar.
 • Eksik ya da fazla demirbaş ihtiyaçlarının yönetimini sağlar.
 • Geçmiş demirbaş bilgilerine erişimi sağlar.
 • Oldukça geniş çaplı istatistiksel raporlar hazırlayarak yüzeysel bakışta öngörülmesi mümkün olmayan detayların analizini akabinde stratejik karar verme mekanizmasında destek sağlar.
 • Dinamik altyapı ve son teknoloji bütünleşik veritabanı sayesinde farklı varyasyonları bir arada tutabilir ve demirbaş kayıtlarının sanal ortamlarda yedeklenmesini sağlar.
 • Kişiye özel yetki verme/alma işlemleri sayesinde tek bir merkezden ya da alt dallardan kontrol edebilme yeteneği sağlar. Bu noktada her bölge kendi demirbaş kontrolünü ve analizini yapabilir.

 

stok takip

Demirbaş Otomasyonu

Demirbaş Programlarının Amacı

Bu tarz yazılımlarda temel amaç; kamu ya da özel sektör kuruluşlarında bulunan demirbaşların tanımlanması ve bu demirbaşların takibinin sağlanması olmaktadır. Kuruluşlarda bulunan taşınırların listelenmesini, analiz edilmesini, yazılım aracılığıyla sisteme eklenmesini, etiketlenmesini, sayımı yapılarak kontrolünün sağlanmasını ve hurdaya çıkarıldığında sistemden silinmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bunların yanı sıra istenilen özellikler doğrultusunda rapor çıktıları oluşturulabilmekte ve geçmiş dönemde demirbaşların kimlerin zimmetinde olduğu izlenebilmektedir. Sistemde çalışan ID okuyucu komponentler yazılım içerisindeki modüllerle entegre olarak çalışmakta ve kolay bir kullanım sunmaktadır.

 

Demirbaş Programları Modülleri

 • Sayım Modülü
 • Tanımlama Modülü
 • Raporlama Modülü
 • El Terminali Modülü
 • Zimmetleme Modülü
 • Hurdaya Çıkarma Modülü

 

Sayım Modülü: Bu modülde demirbaş numarası verilen ve sayımı yapılan ürün verilen sayım numarası altında sisteme kaydedilmektedir.  Sayım sırasında söz konusu demirbaşın var olup olmadığı, kimde ve nerede olduğu, çalışırlık ve performans durumu kaydedilmektedir.

Tanımlama Modülü: Demirbaşa ait tanımlayıcı niteliklerin sisteme entegre edildiği bölümdür.  Devletin belirlediği ve yönetmeliğe uygun bir şekilde oluşturulmuş bir sistemdir.  Bahsi geçen yönetmelikte tanımlı veriler sisteme entegre olarak ilk kurulumu yapılmaktadır. Kullanıcı eğer isterse daha sonra hazır şablon olarak gelen bu özellikleri istekleri doğrultusunda değiştirme yetkisine sahiptir.

Raporlama Modülü: Bilgisayar donanımıyla çalışmakta olan bu modül; Cins, Marka, Garanti Bitiş Tarihi, Alındığı Tarih, Çalışırlık Durumu ve Performans, Bina, Kat ve kime zimmetli olduğu, hangi departmana zimmetli olduğu gibi niceliklere göre kullanıcı istekleri doğrultusunda raporlar oluşturabilmektedir.

El Terminali Modülü: Bu modül sayım modülüyle senkronize çalışmakta olup, barkod okuyucu üzerinden gelen verilerin analizini sağlayarak bütünleşik veri tabanına aktarımını sağlamaktadır.

Zimmetleme Modülü: Demirbaşın zimmetlenmesi, durum ve lokasyon değişikliklerinin yönetiminin sağlandığı modüldür. Bu modül içerisinde demirbaşın tüm tarihçesi tutulmaktadır. Daha önce kimlere zimmetlendiği, ne zaman teslim edildiği, teslim alındığındaki durumu, hangi durumdayken zimmetlendiği, şu an kimde olduğu gibi raporları sunmaya yarayan yazılım parçasıdır.

Hurdaya Çıkarma Modülü: Artık iş görmeyen yahut bozulmuş demirbaşların, demirbaş listesinden çıkarılmasına olanak sağlayan modüldür.

stok takip

Demirbaş Takip Yazılımı

Demirbaş Yazılımı sayesinde işletmenize ait tüm demirbaşları kaydolarak ünite/kısım ve zimmet bilgilerine erişebilirsiniz. Böylece işletmenize ait tüm demirbaşlar ve demirbaşlara ait detaylı bilgiler kayıt altına alınarak, hakimiyet edebilirsiniz. Ayrıca demirbaşlarınıza ait problemler, sigorta, aşındırma ya da hurdaya çıkarma operasyonlarının takibini yapabilirsiniz. Demirbaş yazılımının sigorta gibi öbür bazı programlar aracılığıyla yapılan entegrasyonları ile maliyet/maliyet takiplerini yapabilir, sigorta operasyonlarına doğrudan doğruya erişebilirsiniz.

 

Demirbaş Stoğu

Şirketinizde hangi demirbaşların olduğu, demirbaşların ünitelerinin neresi olduğu, ünitelerdeki mesul bireylerin kimler olduğu gibi genel ve detaylı bir demirbaş stoku yakalamanızda size dayanakçı olacaktır.

Firmanızın hakikat değerlerinden olan demirbaşlarınızın genel ve detaylı bir stokunun olması, günün sonunda sizin maliyet, mesullüler ve dağılan bütçe gibi mevzularda süratli bilgi sahibi olmanızı sağlar.

 

Demirbaşların Maliyeti

Demirbaş yazılımı sayesinde işletmede kullanılan demirbaşların maliyetleri öğrenilerek, maliyet hesaplamaları daha doğru bir şekilde yapılabilir.

Demirbaşların yalnızca kendi maliyetlerinin dışında, arıza, bakım ve sigorta gibi maliyetlerini de demirbaş yazılımı sayesinde işleyebilerek daha doğru maliyet raporları elde etmek muhtemeldir.

 

Demirbaş Zimmetlerini Güncel Yakalamak

Demirbaşların zimmetli olduğu ünite veya şahıs bilgileri değiştikçe bu sisteme işlenerek aktüel yakalanması sağlanır.

Demirbaşların takibi için bilgi alınabilecek mesul şahıs ve müesseselerin hakimiyet edilmesi için demirbaş yazılımlarından takviye alınabilir, arıza veya rastgele bir acil bir gidişatta mevzubahisi alakalı şahısları koordine edebilirsiniz.

 

Demirbaş yazılımının verimleri  

 • Demirbaş olarak belirlenen tüm materyaller demirbaş yazılımına giriş yapılı
 • Her bir giriş için sistem barkot üretir, barkotlar tek halinde veya lokasyon bazında çıktı alınabili
 • Her mahsul için resim ilave etmek mümkündü
 • Materyaller, esas bilgi sınıflandırması dışında kategori ve alt kategori kısmı biçiminde detaylandırılı
 • Bu ayrıntılandırma operasyonu kategori tercihleri tarafından yapılabili
 • Materyeller firma çalışanı ismine zimmetlenebilir, aynı zamanda zimmet sahibi dışında bir de malzemeyi kullanan çalışan da belirtilebilir.
 • Zimmetten düşme başka çalışana da devir operasyonu yapılabilir, bu operasyonların logları tutulu
 • Materyel defter bedeli amortisman bedeli süresi içinde giril
 • Bilgi harekât ayrıntıyı departmanında, elektronik aletlerin içindeki yazılım lisansları da kayıt altına alınabili
 • Lokasyon bazında malzemeler ekranda listelenebilir
 • Lokasyon bazında, kullanıcı bazında ve zimmet vaziyeti bazında raporlar alınabilir.

 

anasayfa

Demirbaş Yazılım Programı

Demirbas yazilim programi, Demirbaş Yazılımı sayesinde firmanıza ait tüm demirbaşları kaydederek birim/bölüm ve zimmet bilgilerine ulaşabilirsiniz. Böylelikle firmanıza ait tüm demirbaşlar ve demirbaşlara ait ayrıntılı bilgiler kayıt altına alınarak, kontrol edebilirsiniz. Ayrıca demirbaşlarınıza ait problemler, sigorta, eskitme ya da hurdaya çıkarma işlemlerinin takibini yapabilirsiniz. Demirbaş yazılımının sigorta gibi diğer bazı programlar aracılığıyla yapılan entegrasyonları ile fiyat/maliyet takiplerini yapabilir, sigorta işlemlerine doğrudan doğruya ulaşabilirsiniz.

Demirbaş Envanteri

 

Firmanızda hangi demirbaşların olduğu, demirbaşların birimlerinin neresi olduğu, birimlerdeki sorumlu kişilerin kimler olduğu gibi genel ve ayrıntılı bir demirbaş envanteri tutmanızda size yardımcı olacaktır.

Firmanızın reel kıymetlerinden olan demirbaşlarınızın genel ve ayrıntılı bir envanterinin olması, günün sonunda sizin maliyet, sorumlulular ve ayrılan bütçe gibi konularda hızlı bilgi sahibi olmanızı sağlar.

 

Demirbaşların Maliyeti

 

Demirbaş yazılımı sayesinde şirkette kullanılan demirbaşların demirbas yazilim programi  maliyetleri bilinerek, maliyet hesaplamaları daha doğru bir biçimde yapılabilir.

Demirbaşların sadece kendi maliyetlerinin dışında, arıza, bakım ve sigorta gibi maliyetlerini de demirbaş yazılımı sayesinde işleyebilerek daha doğru maliyet raporları elde etmek mümkündür.

Demirbaş Zimmetlerini Güncel Tutmak

 

Demirbaşların zimmetli olduğu birim veya kişi bilgileri değiştikçe bu sisteme demirbas yazilim programi işlenerek güncel tutulması sağlanır.

Demirbaşların takibi için bilgi alınabilecek sorumlu kişi ve kurumların kontrol edilmesi için demirbaş yazılımlarından destek alınabilir, arıza veya herhangi bir acil bir durumda söz konusu ilgili kişileri koordine edebilirsiniz.

Demirbaş yazılımının faydaları  

 • Demirbaş olarak tanımlanan tüm materyaller demirbaş yazılımına giriş yapılı
 • Her bir giriş için sistem barkot üretir, barkotlar tek halinde veya lokasyon bazında çıktı alınabili
 • Her ürün için fotoğraf eklemek mümkündü
 • Materyaller, temel bilgi sınıflandırması dışında kategori ve alt kategori bölümü şeklinde detaylandırılı
 • Bu detaylandırma işlemi kategori seçimleri tarafından yapılabili
 • Materyeller şirket çalışanı adına zimmetlenebilir, aynı zamanda zimmet sahibi dışında bir de malzemeyi kullanan çalışan da belirtilebilir.
 • Zimmetten düşme başka çalışana da devir işlemi yapılabilir, bu işlemlerin logları tutulu
 • Materyel defter değeri amortisman değeri süresi içinde giril
 • Bilgi işlem detayı departmanında, elektronik aletlerin içindeki yazılım lisansları da kayıt altına alınabili
 • Lokasyon bazında malzemeler ekranda listelenebilir
 • Lokasyon bazında, kullanıcı bazında ve zimmet durumu bazında raporlar alınabilir.

qr kod okuyucu barkod okuyucu

Demirbaş Programı Yazılımı

Demirbaş Programı sayesinde kumpaslı bir işletme stoku oluşturup , tasnif edin , bedelli demirbaşlarınızı tanımlayın. Demirbaş Programı , takibi zorlayıcı olan tüm demirbaş ve zimmet harekâtlarını tek bir çatı altında basitlikle idareyebilmenizi sağlar. Demirbaş stok kayıtlarınız, servis operasyonları , garanti takibi vb. tüm bilgiler karmaşıklıktan uzak net bir formatta izlenir.

Demirbaş Programlarına geçmeden evvel belirtilmesi gereken birkaç hususu aşşağıya yazmamız gerekmektedir.

Varlıklar nelerdir?

Varlıklar, yakından takip etmek istenilen bedel öğeleridir. İki çeşit varlık vardır: Değişmez ve Geçerli.

Değişmez varlıklar : zaman içinde bedel kaybeden öğelerdir. Donanım, mobilya, makine, emlak ve binalar gibi şeyleri içerir.

Mevcut varlıklar : akışkan varlıklar olarak da öğrenilir  genellikle 14 ay içinde harcanan veya satılan malzemelerdir. Minik firmalardaki varlıkların en büyük yüzdesi nakit ve stoktan oluşmaktadır.

Kuruluşların karşılaştığı en yaygın varlık yönetimi meseleleri, kayıp veya noksan duran varlıkların aranması ve afaki yere değiştirilmesi için tüketilen zaman ve paradır.

 

Stok nedir?

Stok -sarf malzemesi olarak da adlandırılabilir -bir ya da üç ay içinde satılması veya kullanılması beklenen öğeleri kapsadığından, bir cins geçerli varlıktır. Misaller arasında çiğ maddeler, parçalar, büro malzemeleri ve ivedi bozulabilir maddeler yer almaktadır.

Stok yönetimi yapmak  güçtür zira elde çok fazla veya çok az stok bulundurma arasındaki balansı sağlamak güçtür. Çok stok maliyeti yükseltir, az stok seviyeleri ise kesintiye neden olur, bu da yararlılığı düşereceği gibi alıcı kaybına dahi neden olabilir.

Demirbaş Programı

AMAÇ

Zaman içinde bedel kaybeden değişmez varlıkları belirleyip izleyerek varlık yönetimi sürecini otomatik hale getirmeye çalışır.

FAYDALARI

Kayıp, yanlış yerleştirilmiş veya teslim alınmış varlıkları aramak için tüketilen zamanı ortadan kaldırır

Afaki değiştirme giderlerini eksilmesini sağlar

Belirli finansman kaynakları ile satışa sunulan varlıkları yönetir

Varlıkların maliyetini, amortismanını ve bakımını izler

Kolay teftişleri etkinleştirir

Kar marjını artırır

Stokların doğru sayımlarını sağlar

Stok yazımlarını azaltır

Maliyette kesintiyi önler

Eğitim satın alma kararlarını etkinleştirir

Alıcı memnuniyetini çoğalmasını sağlar

Teftişleri kolaylaştırır

 

IMG 7982

Demirbaş Otomasyon Program Sistemi

Demirbaş otomasyonları sayesinde şirketler bünyelerinde bulunan demirbaş mülklerin veya statik bedellerin bilgilerini girebilir ve girilen bu bilgiler aracılığıyla dökümlerini alabilirler.

 

Yazılım sayesinde işletmenizde bulunan statik mülk değer bilgilerini girebilir, amortisman ve tekerrür değerlendirme, değişik kısımlar arası transfer, satım ve stok sayım operasyonlarını takip edebilir, firma parametrelerini genel olarak veya her bir firma için ayrı ayrı belirletebilirsiniz. Tam bunlarla birlikte statik değer bedellerinizi çeşit ve cinslerine göre gruplandırabilir, aylık, 6 aylık ve 1 senelik olacak şekilde amortisman hesaplama aralıklarınızı tanımlayabilir, her bir demirbaşlar için sigorta vaziyeti, garanti vaziyeti ve özel anekdotları girebilir, detaylı bir biçimde veya özetli olacak şekilde amortisman listesi alabilir, stok listeleri çıkartabilir, demirbaşlara ait detaylar listesi, alım ve satım listesi, garanti listesi, sigorta, hurda listelerinin dökümlerini de alabilirsiniz. Dökümünü aldığınız raporları Excel içerisine otomatik bir biçimde aktarabilir ve rapor dökümlerini Xls, Html veya Xml olarak kaydolabilirsiniz.

Her firma içerisinde barındırdığı demirbaşların takibini zaferli ve sıhhatli olarak yapmak ister. Uzun zamanda demirbaş kayıplarının yaratacağı maliyetleri en aza indirgemek ve sayım yaparken zamandan tasarruf etmek, demirbaş otomasyonuna gereken önemsenerek sağlanır.
Demirbaş otomasyon sistemi özel okuyucular ve el terminalleri yardımıyla hazırlanır. Zamanı yararlı kullanabilmek için lüzumlu altyapıları içinde barındırır. Sirket içindeki her mahsul kategorilere, bulundukları kısımlara, zimmetli oldukları bireylere göre sınıflandırılır. Sınıflandırılan mahsullere mahsul kimliklerini yansıtan ve dış etraf koşullarından etkilenmeyen özel yaftalar hazırlanır. Böylece el terminalleriyle okunan her mahsulün kimliği zahmetsizce denetlenir ve üzerinde istenilen operasyon uygulanır. Değişik kısımlara taşınan hareket halindeki demirbaşların eş zamanlı olarak takibi sağlanır.

Demirbaş Otomasyonunun İşletmenize Sağlayacağı Avantajlar;

** Demirbaş kayıplarını sıfıra yakın indirir.
** Zaman ve maliyet gibi mevzularda tasarruf sağlar.
** Şirketteki demirbaşların istenen özellik ve sıfatlara göre dağılmasını sağlar.
** Sayım yapma operasyonu basitleşir ve çok kısa bir zamanda sonuçlanır.
** Hareket gidişatındaki demirbaşların hareket raporlarının kayıt altına alınması basitleşir.
** Şirketteki demirbaşın tüm kaliteleri stok içinde kayıt altına alınabilir.
** Demirbaşların raporlama süreci çok basit ve kolay hale kazanç.
** Sayım için işe alınan personellerin rakamı eksiltilmiş olur.
** Mahsullere ait seri numaralar ayrı ayrı takibe mevzu teşkil edebilir.

1980 senesinden itibaren bilişim sektöründe olan narbarkod.com ve nar10.com %100 alıcı memnuniyetini koruyarak kapıda ödeme gibi ihtimalleri sizlere sunarak bu alanda hizmet vermektedir.

 

 

karekod uygulaması 1

Demirbaş Barkod Uygulaması

Barkod nedir, ne işe yarar?

Yan yana dizilen farklı kalınlıklardaki çizgilerin birleşmesinden oluşan ve her bir çizginin farklı bir sayıyı temsil ettiği sembollere barkod denir. Demirbaş barkod sistemi, üstünde barkod bulunan ürünlerin fiyat ve diğer bilgilerinin barkod okuyucularına okutularak otomatik bir biçimde ekrana yansıtılmasını sağlar. Barkodlar, belirli bir ürünün dünyanın hemen hemen her yerinde kolayca tanımlanmasını sağlamaktadır. Barkodlama üretimden sevkiyata, depolamadan kalite kontrolüne kadar birçok farklı alanda barkod sistemi etkin bir biçimde kullanılır. Barkod içeriği ve numarası, barkod programları aracılığıyla hazırlanır.

Barkod sistemini kimler, neden kullanır?

Barkod sistemi sayesinde kasalardan yüzlerce ürün kısa süre içinde geçirilebilir ve kolaylıkla alışveriş yapılabilir.

Barkod, sadece alışverişte kolaylık sağlamaz. Büyük perakendeciler, işletmelerini ve hatta malzemelerini sevk ederken kullandıkları lojistik araçlarını barkod aracılığıyla tanımlarlar.

Barkod sistemi muhasebede demirbaş ve taşıma birimleri için de kullanılır.

Ayrıca elektrik, su ve doğalgaz gibi şebeke ve aboneliklerin takibi için barkod sistemlerinden yararlanılır.

Demirbaşlarını barkodlama işlemi yapmadan önce ürünün satış noktalarının tespiti ve satışının nasıl yapılacağı ve ürün takibinde kullanılan yöntemler önem taşımaktadır.

Eğer ürünler perakende ürün ise yani margarin, sigara, sabun, içecek gibi ürün türünde ise  barkodlama sistemi kullanmanız gereklidir. Bu sayede sadece firmanıza ait bir niteliğe sahip olursunuz.

Eğer ürün perakende değilse veya sadece kendi  stoklama ve üretim sisteminizi takip etmek için kullanılacaksa, barkod kodlamasını kullanmak zorunda değilsiniz. Ancak yine de ürünlerinizin genel kodlamasını için barkod sistemi kullanabilirsiniz. Mal numaralandırma merkezinden alınacak her bir EAN kodu ile 0..9999 arasındaki kodlama ile 10,000  ürünü kodlayabilmek mümkündür. 10,000’den daha fazla bir ürün söz konusu ise yine mal numaralandırma merkezinden ayrı bi barkod kodu alabilirsiniz.

Eğer firma içinde ürünleri barkodlandıracaksanız sık olarak kullanılan barkod tipi Code 39 veya Code 128’dir. Barkod kodlarının anlamlı olması gerekmez; çünkü bu kodlar bilgisayar tarafından algılanacak bir  kodlandırma sistemidir. Önemli, olan ürünleri  birbirinden ayırt etmek için her bir ürün grubuna, türüne veya tipine göre farklı bir barkod kodu verilmesidir.

Barkod ürün kodu içerebildiği gibi serino, ağırlık, firma kodu gibi bilgilerin demirbaş üzerine basılması aşamasında da kullanılabilir. Barkod sadece demirbaşlarda değil, depo raf adreslerinde, üretim iş istasyonlarının gruplandırılmasında, çalışan  kartlarında ve daha pek çok yerde kullanılır.

 

qr kod okuyucu barkod okuyucu

Demirbaş Programı

Demirbaş Programı sayesinde düzenli bir şirket envanteri oluşturup , tasnif edin , değerli demirbaşlarınızı belirleyin. Demirbaş Programı , takibi zorlayıcı olan tüm demirbaş ve zimmet operasyonlarını tek bir çatı altında kolaylıkla yönetebilmenizi sağlar. Demirbaş envanter kayıtlarınız, servis işlemleri , garanti takibi vb. tüm bilgiler karışıklıktan uzak net bir formatta izlenir.

Demirbaş Programlarına geçmeden önce belirtilmesi gereken birkaç hususu aşşağıya yazmamız gerekmektedir.

Varlıklar nelerdir?

Varlıklar, yakından takip etmek istenilen değer öğeleridir. İki çeşit varlık vardır: Sabit ve Geçerli.

Sabit varlıklar : zaman içinde değer kaybeden öğelerdir. Ekipman, mobilya, makine, emlak ve binalar gibi şeyleri içerir.

Mevcut varlıklar : sıvı varlıklar olarak da bilinir  genellikle 14 ay içinde tüketilen veya satılan malzemelerdir. Küçük işletmelerdeki varlıkların en büyük yüzdesi nakit ve envanterden oluşmaktadır.

Kuruluşların karşılaştığı en yaygın varlık yönetimi sorunları, kayıp veya eksik duran varlıkların aranması ve gereksiz yere değiştirilmesi için harcanan zaman ve paradır.

 

Envanter nedir?

Envanter -sarf malzemesi olarak da adlandırılabilir -bir ya da üç ay içinde satılması veya kullanılması beklenen öğeleri içerdiğinden, bir tür geçerli varlıktır. Örnekler arasında ham maddeler, parçalar, ofis malzemeleri ve çabuk bozulabilir maddeler yer almaktadır.

Stok yönetimi yapmak  zordur çünkü elde çok fazla veya çok az stok bulundurma arasındaki dengeyi sağlamak zordur. Çok stok maliyeti yükseltir, az stok seviyeleri ise kesintiye neden olur, bu da verimliliği düşereceği gibi müşteri kaybına bile neden olabilir.

Demirbaş Programı

AMAÇ

Zaman içinde değer kaybeden sabit varlıkları tanımlayıp izleyerek varlık yönetimi sürecini otomatik hale getirmeye çalışır.

FAYDALARI

Kayıp, yanlış yerleştirilmiş veya teslim alınmış varlıkları aramak için harcanan zamanı ortadan kaldırır

Gereksiz değiştirme masraflarını azalmasını sağlar

Belirli finansman kaynakları ile satışa sunulan varlıkları yönetir

Varlıkların maliyetini, amortismanını ve bakımını izler

Kolay denetimleri etkinleştirir

Kar marjını artırır

Stokların doğru sayımlarını sağlar

Envanter yazımlarını azaltır

Maliyette kesintiyi önler

Eğitim satın alma kararlarını etkinleştirir

Müşteri memnuniyetini artmasını sağlar

Denetimleri basitleştirir