İşyerlerimiz depoları gerekli bir donanıma sahip olmalıdır. Ürünlerin yer alması gereken bölümler depo genişliği yüksekliği kapalı yada ürün türüne açık muhafaza alanı gibi yerler içerebilmektedir. Depolarınızın dağınık olmaması tertip ve düzen için gerekli bir alet ve malzemenin olması gerekmektedir. Sınıflandırmak için kullanabileceğiniz barkot ve etiket basma aletleri gerekli depo demirbaş yazılımı içermesi sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Bu yazılımlar hangi malzemelere sahip olduğunuzu ve kullanımı gibi bilgiler içerir ve sizlerin her türlü takibe hakim olmanızı sağlar. Gereken her durumda raporlama işlemi yaparak bilgilerinizi sürekli güncellemek ve sizi üretim yada sipariş gibi durumlarda bilgilenmenizi sağlayacaktır. İş hayatınızın kolaylaştırıcı bir hale gelmesi için bu yazılımlar büyük ölçüde yardımcınız olacaktır.

Demirbaş Nedir?

Demirbaş,  bir kişiye ya da bir yere görev süresi boyunca yitirilmemek ve muhafaza edilmek üzere zimmetlenen eşyalara verilen genel addır. Demirbaş kavramı kamu veya özel kuruluşlarda pek çok kez karşımıza çıkmakta olup kaybı sonrasında oldukça baş ağrıtan nesnelerdir.

Demirbaş Takip Sistemi Nedir?

Özel veya kamu kuruluşlarında kişilere ya da gruplara zimmetlenen demirbaşların takibini sağlamaya yarayan yazılımlar takip sistemidir. Takip sisteminin ID teknolojisi kullanarak hızlı ve sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlar.  Stokta bulunan demirbaşların türüne ve özelliklerine göre (masa,sandalya,bilgisayar,dolap vs.) en uygun şekilde ID  verilmesini sağlar. ID verilen bu demirbaşları yine ad, numara, barkod numarası gibi detaylara göre yeniden sınıflandırabilir. Her ürünü tekil olarak kaydeder ve gruplandırır. Bu sayede demirbaştan silinen ürünler diğer ürünleri asla etkilemez.

Demirbaş takip sistemi demirbaşların bakım periyotları ve yenileme süreçlerini düzene sokar. Bu süreçlerin analizini ve takvimi tutmayı sağlar. Her demirbaşın verildiği lokasyonu kayıt olarak tutar bu sayede ulaşmak istediğiniz demirbaşın sadece ID bilgisini girerek kimde ve nerede olduğunu bulabilirsiniz. Bu da size stoklarınızı etkin ve hızlı kullanmayı sağlar.

Demirbaş Takip Sisteminin Avantajları

  • Hızlı ve doğru zamanda bakım ve kontrollerin yapılmasını sağlar.
  • Hızlı ve gerçek zamanlı olarak varlık yönetimi kontrol etmeyi sağlar.
  • Hızlı ve doğru biçimde lokasyon yönetimini sağlar.
  • Demirbaş kayıp-kaçak oranını azaltır, dağınıklığı ortadan kaldırır ve ulaşmak istenen demirbaşa çabuk ulaşmayı sağlar.
  • Demirbaşların şirket planı üzerinde izlenebilmesini, takibini sağlar.
  • Eksik ya da fazla demirbaş ihtiyaçlarının yönetimini sağlar.
  • Geçmiş demirbaş bilgilerine erişimi sağlar.
  • Oldukça geniş çaplı istatistiksel raporlar hazırlayarak yüzeysel bakışta öngörülmesi mümkün olmayan detayların analizini akabinde stratejik karar verme mekanizmasında destek sağlar.
  • Dinamik altyapı ve son teknoloji bütünleşik veritabanı sayesinde farklı varyasyonları bir arada tutabilir ve demirbaş kayıtlarının sanal ortamlarda yedeklenmesini sağlar.
  • Kişiye özel yetki verme/alma işlemleri sayesinde tek bir merkezden ya da alt dallardan kontrol edebilme yeteneği sağlar. Bu noktada her bölge kendi demirbaş kontrolünü ve analizini yapabilir.