Yazılar

IMG 7982

Demirbaş Otomasyon Program Sistemi

Demirbaş otomasyonları sayesinde şirketler bünyelerinde bulunan demirbaş mülklerin veya statik bedellerin bilgilerini girebilir ve girilen bu bilgiler aracılığıyla dökümlerini alabilirler.

 

Yazılım sayesinde işletmenizde bulunan statik mülk değer bilgilerini girebilir, amortisman ve tekerrür değerlendirme, değişik kısımlar arası transfer, satım ve stok sayım operasyonlarını takip edebilir, firma parametrelerini genel olarak veya her bir firma için ayrı ayrı belirletebilirsiniz. Tam bunlarla birlikte statik değer bedellerinizi çeşit ve cinslerine göre gruplandırabilir, aylık, 6 aylık ve 1 senelik olacak şekilde amortisman hesaplama aralıklarınızı tanımlayabilir, her bir demirbaşlar için sigorta vaziyeti, garanti vaziyeti ve özel anekdotları girebilir, detaylı bir biçimde veya özetli olacak şekilde amortisman listesi alabilir, stok listeleri çıkartabilir, demirbaşlara ait detaylar listesi, alım ve satım listesi, garanti listesi, sigorta, hurda listelerinin dökümlerini de alabilirsiniz. Dökümünü aldığınız raporları Excel içerisine otomatik bir biçimde aktarabilir ve rapor dökümlerini Xls, Html veya Xml olarak kaydolabilirsiniz.

Her firma içerisinde barındırdığı demirbaşların takibini zaferli ve sıhhatli olarak yapmak ister. Uzun zamanda demirbaş kayıplarının yaratacağı maliyetleri en aza indirgemek ve sayım yaparken zamandan tasarruf etmek, demirbaş otomasyonuna gereken önemsenerek sağlanır.
Demirbaş otomasyon sistemi özel okuyucular ve el terminalleri yardımıyla hazırlanır. Zamanı yararlı kullanabilmek için lüzumlu altyapıları içinde barındırır. Sirket içindeki her mahsul kategorilere, bulundukları kısımlara, zimmetli oldukları bireylere göre sınıflandırılır. Sınıflandırılan mahsullere mahsul kimliklerini yansıtan ve dış etraf koşullarından etkilenmeyen özel yaftalar hazırlanır. Böylece el terminalleriyle okunan her mahsulün kimliği zahmetsizce denetlenir ve üzerinde istenilen operasyon uygulanır. Değişik kısımlara taşınan hareket halindeki demirbaşların eş zamanlı olarak takibi sağlanır.

Demirbaş Otomasyonunun İşletmenize Sağlayacağı Avantajlar;

** Demirbaş kayıplarını sıfıra yakın indirir.
** Zaman ve maliyet gibi mevzularda tasarruf sağlar.
** Şirketteki demirbaşların istenen özellik ve sıfatlara göre dağılmasını sağlar.
** Sayım yapma operasyonu basitleşir ve çok kısa bir zamanda sonuçlanır.
** Hareket gidişatındaki demirbaşların hareket raporlarının kayıt altına alınması basitleşir.
** Şirketteki demirbaşın tüm kaliteleri stok içinde kayıt altına alınabilir.
** Demirbaşların raporlama süreci çok basit ve kolay hale kazanç.
** Sayım için işe alınan personellerin rakamı eksiltilmiş olur.
** Mahsullere ait seri numaralar ayrı ayrı takibe mevzu teşkil edebilir.

1980 senesinden itibaren bilişim sektöründe olan narbarkod.com ve nar10.com %100 alıcı memnuniyetini koruyarak kapıda ödeme gibi ihtimalleri sizlere sunarak bu alanda hizmet vermektedir.

 

 

karekod uygulaması 1

Demirbaş Barkod Programı

1.Sistemin Emeli

Sistemin ana emeli, firma veya şirket bünyesinde bulunan demirbaşların belirlenebilmesi ve takip edilebilmesini sağlamaktır. Şirkette bulunan taşınır mülklerin tanımlanması, yazılım aracılığı ile belirlenmesi ve etiketlenmesi, sayılarak hakimiyetlerinin sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak erişilmek istenen kriterlerde raporlar alınabilmekte ve geçmiş zamanda demirbaşların kimin elinde bulunduğu belirli olmaktadır.

Sistemde RF çalışmakta olan mobil barkod okuyucu terminallerle, bilgisayar civarında çalışmakta olan modüller birbiriyle entegre bir şekilde çalışmaktadır. Ana sistem 5 ayrı modülden oluşmaktadır.

1.Belirleme modülü

2.Raporlama modulü

3.Sayım modulü

4.Zimmetleme modulü

 5.El Terminali modulü

2.Sistemin Modülleri

2.1 Genel Özellikler

Sistem birden kullanıcının kullanabilmesi emeliyle planlanmıştır. Microsoft SQL Server bilgi tabanı üstünde çalışmaktadır. Kullanıcıların isteği istikametinde “MS SQL Server Desktop Engine”, “Microsoft SQL Server 2000” ya da “Microsoft SQL Server 2005” versiyonlarını da desteklemektedir. Microsoft’un fiyatsız olarak sağladığı “MS SQL Server Desktop Engine” üzerinde 4GB bilgi dosyası sınırlaması altında da çalışabilmektedir

2.1 Belirleme Modülü

Taşınıra ait belirleyici bilgilerin sisteme girildiği modüldür. Sistem devletin tanımladığı fotoğrafı taşınabilir mülk idaremeliğine uygun olarak geliştirilmiştir. Sözkonusu idaremelikte tasvirli bilgiler sisteme aktarılmış olarak montaj yapılmaktadır. Kullanıcı istediği gidişatlarda bu idaremeliği değiştirebilme ve geliştirebilme imkânına sahiptir.

Ekran aracılığıyla şirketin ayrıntılı lokasyon bilgisi belirlenmekte ve etiketlenebilmektedir. Mevzubahisi bu yaftalar el terminalleri aracılığıyla okutularak lokasyon bilgileri terminaller tarafından zahmetsiz bir biçimde belirlenebilmektedir. Lokasyonlar firma veya firma şube bilgileri dışında fiziksel olarak zimmet alanı, kat, bina detayını açabilmekte ve izlenebilmektedir. Bu kriterler ise her türlü raporlar ve harekâtlarda filtre vazifeyi verilerek kullanılabilmektedir.

Ayrıntılı bir biçimde belirtilen bu hususlardan sonra 1980 senesinden itibaren bilişim sektöründe bulunan narbarkod %100 alıcı memnuiyetini koruyarak ve Türkiye’nin her yerine montaj sağlayarak bu sektörde lider şirketler arasında yer almaktadır. Kapıda ödeme ve %99.99 server optimizasyonu ile alanında öbür şirketlerden ayrılmaktadır.

1980 senesinden itibaren bilişim sektöründe olan narbarkod ve nar10  %100 alıcı memnuniyetini koruyarak kapıda ödeme gibi olanakları sizlere sunarak bu alanda hizmet vermektedir.

 

 

qr kod okuyucu barkod okuyucu

Demirbaş Programı

Demirbaş Programı sayesinde düzenli bir şirket envanteri oluşturup , tasnif edin , değerli demirbaşlarınızı belirleyin. Demirbaş Programı , takibi zorlayıcı olan tüm demirbaş ve zimmet operasyonlarını tek bir çatı altında kolaylıkla yönetebilmenizi sağlar. Demirbaş envanter kayıtlarınız, servis işlemleri , garanti takibi vb. tüm bilgiler karışıklıktan uzak net bir formatta izlenir.

Demirbaş Programlarına geçmeden önce belirtilmesi gereken birkaç hususu aşşağıya yazmamız gerekmektedir.

Varlıklar nelerdir?

Varlıklar, yakından takip etmek istenilen değer öğeleridir. İki çeşit varlık vardır: Sabit ve Geçerli.

Sabit varlıklar : zaman içinde değer kaybeden öğelerdir. Ekipman, mobilya, makine, emlak ve binalar gibi şeyleri içerir.

Mevcut varlıklar : sıvı varlıklar olarak da bilinir  genellikle 14 ay içinde tüketilen veya satılan malzemelerdir. Küçük işletmelerdeki varlıkların en büyük yüzdesi nakit ve envanterden oluşmaktadır.

Kuruluşların karşılaştığı en yaygın varlık yönetimi sorunları, kayıp veya eksik duran varlıkların aranması ve gereksiz yere değiştirilmesi için harcanan zaman ve paradır.

 

Envanter nedir?

Envanter -sarf malzemesi olarak da adlandırılabilir -bir ya da üç ay içinde satılması veya kullanılması beklenen öğeleri içerdiğinden, bir tür geçerli varlıktır. Örnekler arasında ham maddeler, parçalar, ofis malzemeleri ve çabuk bozulabilir maddeler yer almaktadır.

Stok yönetimi yapmak  zordur çünkü elde çok fazla veya çok az stok bulundurma arasındaki dengeyi sağlamak zordur. Çok stok maliyeti yükseltir, az stok seviyeleri ise kesintiye neden olur, bu da verimliliği düşereceği gibi müşteri kaybına bile neden olabilir.

Demirbaş Programı

AMAÇ

Zaman içinde değer kaybeden sabit varlıkları tanımlayıp izleyerek varlık yönetimi sürecini otomatik hale getirmeye çalışır.

FAYDALARI

Kayıp, yanlış yerleştirilmiş veya teslim alınmış varlıkları aramak için harcanan zamanı ortadan kaldırır

Gereksiz değiştirme masraflarını azalmasını sağlar

Belirli finansman kaynakları ile satışa sunulan varlıkları yönetir

Varlıkların maliyetini, amortismanını ve bakımını izler

Kolay denetimleri etkinleştirir

Kar marjını artırır

Stokların doğru sayımlarını sağlar

Envanter yazımlarını azaltır

Maliyette kesintiyi önler

Eğitim satın alma kararlarını etkinleştirir

Müşteri memnuniyetini artmasını sağlar

Denetimleri basitleştirir

 

karekod uygulaması

Demirbaş Otomasyon Sistemi

Demirbaş otomasyonları sayesinde firmalar bünyelerinde bulunan demirbaş malların veya sabit kıymetlerin bilgilerini girebilir ve girilen bu bilgiler aracılığıyla dökümlerini alabilirler.

Yazılım sayesinde firmanızda bulunan sabit mal kıymet bilgilerini girebilir, amortisman ve tekrar değerlendirme, farklı bölümler arası transfer, satım ve stok sayım işlemlerini takip edebilir, işletme parametrelerini genel olarak veya her bir işletme için ayrı ayrı tanımlatabilirsiniz. Bütün bunlarla beraber sabit kıymet değerlerinizi çeşit ve türlerine göre gruplandırabilir, aylık, 6 aylık ve 1 yıllık olacak biçimde amortisman hesaplama aralıklarınızı belirleyebilir, her bir demirbaşlar için sigorta durumu, garanti durumu ve özel notları girebilir, ayrıntılı bir şekilde veya özetli olacak biçimde amortisman listesi alabilir, envanter listeleri çıkartabilir, demirbaşlara ait ayrıntılar listesi, alım ve satım listesi, garanti listesi, sigorta, hurda listelerinin dökümlerini de alabilirsiniz. Dökümünü aldığınız raporları Excel içerisine otomatik bir şekilde aktarabilir ve rapor dökümlerini Xls, Html veya Xml olarak kaydedebilirsiniz.
Her işletme içerisinde barındırdığı demirbaşların takibini başarılı ve sağlıklı olarak yapmak ister. Uzun sürede demirbaş kayıplarının yaratacağı maliyetleri en aza indirgemek ve sayım yaparken zamandan tasarruf etmek, demirbaş otomasyonuna gereken önem verilerek sağlanır.
Demirbaş otomasyon sistemi özel okuyucular ve el terminalleri desteğiyle hazırlanır. Zamanı verimli kullanabilmek için gerekli altyapıları içinde barındırır. Sirket içindeki her ürün kategorilere, bulundukları bölümlere, zimmetli oldukları kişilere göre sınıflandırılır. Sınıflandırılan ürünlere ürün kimliklerini yansıtan ve dış çevre şartlarından etkilenmeyen özel etiketler hazırlanır. Böylelikle el terminalleriyle okunan her ürünün kimliği zahmetsizce sorgulanır ve üzerinde istenilen işlem uygulanır. Farklı bölümlere taşınan hareket halindeki demirbaşların eş zamanlı olarak takibi sağlanır.

Demirbaş Otomasyonunun Firmanıza Sağlayacağı Avantajlar;

** Demirbaş kayıplarını sıfıra yakın indirir.
** Zaman ve maliyet gibi konularda tasarruf sağlar.
** İşletmedeki demirbaşların istenen özellik ve sıfatlara göre ayrılmasını sağlar.
** Sayım yapma işlemi kolaylaşır ve çok kısa bir sürede sonuçlanır.
** Hareket durumundaki demirbaşların hareket raporlarının kayıt altına alınması kolaylaşır.
** İşletmedeki demirbaşın tüm nitelikleri envanter içinde kayıt altına alınabilir.
** Demirbaşların raporlama süreci çok kolay ve basit hale gelir.
** Sayım için işe alınan personellerin sayısı azaltılmış olur.
** Ürünlere ait seri numaralar ayrı ayrı takibe konu teşkil edebilir.
1980 yılından itibaren bilişim sektöründe olan narbarkod.com ve nar10.com %100 müşteri memnuniyetini gözeterek kapıda ödeme gibi imkanları sizlere sunarak bu alanda hizmet vermektedir.

stok takip 1

Demirbaş Barkodlama Yazilimi

Barkod nedir, ne işe yarar?

Yan yana dizilen farklı kalınlıklardaki çizgilerin birleşmesinden oluşan ve her bir çizginin farklı bir sayıyı temsil ettiği sembollere barkod denir. Demirbaş barkod sistemi, üstünde barkod bulunan ürünlerin fiyat ve diğer bilgilerinin barkod okuyucularına okutularak otomatik bir biçimde ekrana yansıtılmasını sağlar. Barkodlar, belirli bir ürünün dünyanın hemen hemen her yerinde kolayca tanımlanmasını sağlamaktadır. Barkodlama üretimden sevkiyata, depolamadan kalite kontrolüne kadar birçok farklı alanda barkod sistemi etkin bir biçimde kullanılır. Barkod içeriği ve numarası, barkod programları aracılığıyla hazırlanır.

Barkod sistemini kimler, neden kullanır?

Barkod sistemi sayesinde kasalardan yüzlerce ürün kısa süre içinde geçirilebilir ve kolaylıkla alışveriş yapılabilir.

Barkod, sadece alışverişte kolaylık sağlamaz. Büyük perakendeciler, işletmelerini ve hatta malzemelerini sevk ederken kullandıkları lojistik araçlarını barkod aracılığıyla tanımlarlar.

Barkod sistemi muhasebede demirbaş ve taşıma birimleri için de kullanılır.

Ayrıca elektrik, su ve doğalgaz gibi şebeke ve aboneliklerin takibi için barkod sistemlerinden yararlanılır.

Demirbaşlarını barkodlama işlemi yapmadan önce ürünün satış noktalarının tespiti ve satışının nasıl yapılacağı ve ürün takibinde kullanılan yöntemler önem taşımaktadır.

Eğer ürünler perakende ürün ise yani margarin, sigara, sabun, içecek gibi ürün türünde ise  barkodlama sistemi kullanmanız gereklidir. Bu sayede sadece firmanıza ait bir niteliğe sahip olursunuz.

Eğer ürün perakende değilse veya sadece kendi  stoklama ve üretim sisteminizi takip etmek için kullanılacaksa, barkod kodlamasını kullanmak zorunda değilsiniz. Ancak yine de ürünlerinizin genel kodlamasını için barkod sistemi kullanabilirsiniz. Mal numaralandırma merkezinden alınacak her bir EAN kodu ile 0..9999 arasındaki kodlama ile 10,000  ürünü kodlayabilmek mümkündür. 10,000’den daha fazla bir ürün söz konusu ise yine mal numaralandırma merkezinden ayrı bi barkod kodu alabilirsiniz.

Eğer firma içinde ürünleri barkodlandıracaksanız sık olarak kullanılan barkod tipi Code 39 veya Code 128’dir. Barkod kodlarının anlamlı olması gerekmez; çünkü bu kodlar bilgisayar tarafından algılanacak bir  kodlandırma sistemidir. Önemli, olan ürünleri  birbirinden ayırt etmek için her bir ürün grubuna, türüne veya tipine göre farklı bir barkod kodu verilmesidir.

Barkod ürün kodu içerebildiği gibi serino, ağırlık, firma kodu gibi bilgilerin demirbaş üzerine basılması aşamasında da kullanılabilir. Barkod sadece demirbaşlarda değil, depo raf adreslerinde, üretim iş istasyonlarının gruplandırılmasında, çalışan  kartlarında ve daha pek çok yerde kullanılır.

 

IMG 7977

Demirbaş Barkod Sistemi Yazılımı

1.Sistemin Amacı

Demirbaş Barkod Sistemin ana amacı, firma veya işletme bünyesinde bulunan demirbaşların tanımlanabilmesi ve takip edilebilmesini sağlamaktır. İşletmede bulunan taşınır malların belirlenmesi, yazılım aracılığı ile tanımlanması ve etiketlenmesi, sayılarak kontrollerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak ulaşılmak istenen kriterlerde raporlar alınabilmekte ve geçmiş zamanda demirbaşların kimin elinde bulunduğu belli olmaktadır.

Sistemde RF çalışmakta olan mobil barkod okuyucu terminallerle, bilgisayar ortamında çalışmakta olan modüller birbiriyle entegre bir biçimde çalışmaktadır. Ana sistem 5 ayrı modülden oluşmaktadır.

1.Tanımlama modülü

2.Raporlama modulü

3.Sayım modulü

4.Zimmetleme modulü

5.El Terminali modulü

 

 1. Sistemin Modülleri

2.1 Genel Özellikler

Sistem birden kullanıcının kullanabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Microsoft SQL Server veri tabanı üstünde çalışmaktadır. Kullanıcıların isteği doğrultusunda “MS SQL Server Desktop Engine”, “Microsoft SQL Server 2000” veyahut “Microsoft SQL Server 2005” sürümlerini de desteklemektedir. Microsoft’un ücretsiz olarak sağladığı “MS SQL Server Desktop Engine” üzerinde 4GB veri dosyası sınırlaması altında da çalışabilmektedir

2.1 Tanımlama Modülü

Taşınıra ait tanımlayıcı bilgilerin sisteme girildiği modüldür. Sistem devletin belirlediği resmi taşınabilir mal yönetmeliğine uygun olarak geliştirilmiştir. Sözkonusu yönetmelikte tanımlı bilgiler sisteme aktarılmış olarak kurulum yapılmaktadır. Kullanıcı istediği durumlarda bu yönetmeliği değiştirebilme ve geliştirebilme olanağına sahiptir.

Ekran aracılığıyla işletmenin detaylı lokasyon bilgisi tanımlanmakta ve etiketlenebilmektedir. Söz konusu bu etiketler el terminalleri aracılığıyla okutularak lokasyon bilgileri terminaller tarafından zahmetsiz bir şekilde tanımlanabilmektedir. Lokasyonlar firma veya firma şube bilgileri dışında fiziksel olarak zimmet alanı, kat, bina ayrıntısını açabilmekte ve izlenebilmektedir. Bu kriterler ise her türlü raporlar ve işlemlerde filtre görevi verilerek kullanılabilmektedir.

Ayrıntılı bir şekilde belirtilen bu hususlardan sonra 1980 yılından itibaren bilişim sektöründe bulunan narbarkod %100 müşteri memnuiyetini gözeterek ve Türkiye’nin her yerine kurulum sağlayarak bu sektörde öncü firmalar arasında yer almaktadır. Kapıda ödeme ve %99.99 server optimizasyonu ile alanında diğer firmalardan ayrılmaktadır.

1980 yılından itibaren bilişim sektöründe olan narbarkod ve nar10  %100 müşteri memnuniyetini gözeterek kapıda ödeme gibi imkanları sizlere sunarak bu alanda hizmet vermektedir.

 

 

IMG 7982

Demirbaş Takip Sistemi

Demirbaş Nedir?

Demirbaş, bir kişiye ya da bir yere görev süresi boyunca yitirilmemek ve muhafaza edilmek üzere zimmetlenen eşyalara verilen genel addır. Demirbaş kavramı kamu veya özel kuruluşlarda pek çok kez karşımıza çıkmakta olup kaybı sonrasında oldukça baş ağrıtan nesnelerdir.

Demirbaş Takip Sistemi Nedir?

Özel veya kamu kuruluşlarında kişilere ya da gruplara zimmetlenen demirbaşların takibini sağlamaya yarayan yazılımlardır. Takip sisteminin ID teknolojisi kullanarak hızlı ve sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlar. Stokta bulunan demirbaşların türüne ve özelliklerine göre (masa,sandalya,bilgisayar,dolap vs.) en uygun şekilde ID verilmesini sağlar. ID verilen bu demirbaşları yine ad, numara, barkod numarası gibi detaylara göre yeniden sınıflandırabilir. Her ürünü tekil olarak kaydeder ve gruplandırır. Bu sayede demirbaştan silinen ürünler diğer ürünleri asla etkilemez.

Demirbaşların bakım periyotları ve yenileme süreçlerini düzene sokar. Bu süreçlerin analizini ve takvimi tutmayı sağlar. Her demirbaşın verildiği lokasyonu kayıt olarak tutar bu sayede ulaşmak istediğiniz demirbaşın sadece ID bilgisini girerek kimde ve nerede olduğunu bulabilirsiniz. Bu da size stoklarınızı etkin ve hızlı kullanmayı sağlar.

Demirbaş Takip Sisteminin Avantajları

 • Hızlı ve doğru zamanda bakım ve kontrollerin yapılmasını sağlar.
 • Hızlı ve gerçek zamanlı olarak varlık yönetimi kontrol etmeyi sağlar.
 • Hızlı ve doğru biçimde lokasyon yönetimini sağlar.
 • Demirbaş kayıp-kaçak oranını azaltır, dağınıklığı ortadan kaldırır ve ulaşmak istenen demirbaşa çabuk ulaşmayı sağlar.
 • Demirbaşların şirket planı üzerinde izlenebilmesini, takibini sağlar.
 • Eksik ya da fazla demirbaş ihtiyaçlarının yönetimini sağlar.
 • Geçmiş demirbaş bilgilerine erişimi sağlar.
 • Oldukça geniş çaplı istatistiksel raporlar hazırlayarak yüzeysel bakışta öngörülmesi mümkün olmayan detayların analizini akabinde stratejik karar verme mekanizmasında destek sağlar.
 • Dinamik altyapı ve son teknoloji bütünleşik veritabanı sayesinde farklı varyasyonları bir arada tutabilir ve demirbaş kayıtlarının sanal ortamlarda yedeklenmesini sağlar.
 • Kişiye özel yetki verme/alma işlemleri sayesinde tek bir merkezden ya da alt dallardan kontrol edebilme yeteneği sağlar. Bu noktada her bölge kendi demirbaş kontrolünü ve analizini yapabilir.

 

stok takip 1

Demirbaş Programları

Demirbaş Programlarının Amacı

Bu tarz yazılımlarda temel amaç; kamu ya da özel sektör kuruluşlarında bulunan demirbaşların tanımlanması ve bu demirbaşların takibinin sağlanması olmaktadır. Kuruluşlarda bulunan taşınırların listelenmesini, analiz edilmesini, yazılım aracılığıyla sisteme eklenmesini, etiketlenmesini, sayımı yapılarak kontrolünün sağlanmasını ve hurdaya çıkarıldığında sistemden silinmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra istenilen özellikler doğrultusunda rapor çıktıları oluşturulabilmekte ve geçmiş dönemde demirbaşların kimlerin zimmetinde olduğu izlenebilmektedir.

Sistemde çalışan ID okuyucu komponentler yazılım içerisindeki modüllerle entegre olarak çalışmakta ve kolay bir kullanım sunmaktadır.

Demirbaş Programları Modülleri

 • Sayım Modülü
 • Tanımlama Modülü
 • Raporlama Modülü
 • El Terminali Modülü
 • Zimmetleme Modülü
 • Hurdaya Çıkarma Modülü

Sayım Modülü: Bu modülde demirbaş numarası verilen ve sayımı yapılan ürün verilen sayım numarası altında sisteme kaydedilmektedir. Sayım sırasında söz konusu demirbaşın var olup olmadığı, kimde ve nerede olduğu, çalışırlık ve performans durumu kaydedilmektedir.

Tanımlama Modülü: Demirbaşa ait tanımlayıcı niteliklerin sisteme entegre edildiği bölümdür. Devletin belirlediği ve yönetmeliğe uygun bir şekilde oluşturulmuş bir sistemdir. Bahsi geçen yönetmelikte tanımlı veriler sisteme entegre olarak ilk kurulumu yapılmaktadır. Kullanıcı eğer isterse daha sonra hazır şablon olarak gelen bu özellikleri istekleri doğrultusunda değiştirme yetkisine sahiptir.

Raporlama Modülü: Bilgisayar donanımıyla çalışmakta olan bu modül; Cins, Marka, Garanti Bitiş Tarihi, Alındığı Tarih, Çalışırlık Durumu ve Performans, Bina, Kat ve kime zimmetli olduğu, hangi departmana zimmetli olduğu gibi niceliklere göre kullanıcı istekleri doğrultusunda raporlar oluşturabilmektedir.

El Terminali Modülü: Bu modül sayım modülüyle senkronize çalışmakta olup, barkod okuyucu üzerinden gelen verilerin analizini sağlayarak bütünleşik veri tabanına aktarımını sağlamaktadır.

Zimmetleme Modülü: Demirbaşın zimmetlenmesi, durum ve lokasyon değişikliklerinin yönetiminin sağlandığı modüldür. Bu modül içerisinde demirbaşın tüm tarihçesi tutulmaktadır. Daha önce kimlere zimmetlendiği, ne zaman teslim edildiği, teslim alındığındaki durumu, hangi durumdayken zimmetlendiği, şu an kimde olduğu gibi raporları sunmaya yarayan yazılım parçasıdır.

Hurdaya Çıkarma Modülü: Artık iş görmeyen yahut bozulmuş demirbaşların, demirbaş listesinden çıkarılmasına olanak sağlayan modüldür.

 

stok takip

Otel Demirbaş Yazılımı

Otel Demirbaş Yazılımı

Belki de en çok demirbaş bulunduran işletmelerin başında oteller gelmektedir. Zira yüzlerce oda ve on binlerce eşya bir işletme içerisine dağıtılmış vaziyettedir ve bunların takibinin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıp-kaçak ürün miktarının önüne geçilemez ve işletme kar yerine zarara uğramaya başlayabilir. Bu noktada oteller artık demirbaş takip yazılımlarını kullanarak stoklarını güvence altında tutmaya çalışmaktadır. Zira otellere özel demirbaş takip yazılımı rezervasyon sistemi ile entegre çalışabilmektedir. Bu da art niyetli misafirlerin ya da çalışanların eşyalarınıza zarar vermesini ya da gasp etmesini engellemektedir. Sadece bununla kalmayıp işletme içerisinde bulunan tüm demirbaşların tek listede tutulabilmesini sağlar bununla beraber işletmede oluşan ve teknik departmanlara bildirilen tüm arızaları tek bir merkezden yönetebilme olanağı oluşturur. Var olan sorunların yanı sıra ileride sorun yaşamamak adına demirbaşların bakım takvimini takip etme şansı sunmaktadır.

Otel Demirbaş Yazılımı sizlere hangi ürünün ne zaman, kime verildiğini; içerisinde hangi özellikleri barındırdığını vs. detayları analiz edebilme imkanı ve yönetebilme imkanı sunmaktadır. Çok kısa bir sürede ID okuyucunuz aracılığıyla demirbaş sayımı da gerçekleştirebilme imkanına sahip olmaktasınız. Demirbaşlar için; nerede, kime zimmetli gibi sorularla uğraşmak yerine sadece sisteminiz üzerinden demirbaşın adını, ID’sini ya da barkod numarasını yazmak yeterli olacaktır. Otel demirbaş yazılımı size bu noktada stok düzeni sağlayacaktır. Stoklarınızın dağınık bir biçimde olmasının önüne geçecek ve ulaşımınızı hızlandıracaktır.Barkod sistemi Bunun streslerini yok etmenin yanı sıra zaman kaybını da ortadan kaldırarak daha aktif bir iş deneyimi sunmaktadır.

Otel Demirbaş Yazılımının Artıları

 • Standart ve iki boyutlu barkod kullanımı.
 • ID sistemi kullanımı.
 • Taşınabilir veri taşıyıcısı kullanımı.
 • Çok kullandığınız ekranların GPRS ve Veri Taşıyıcı ile entegrasyonu.
 • Çoklu veri tiplerine yönelik yüksek optimizasyonlu bütünleşik veri tabanı ortamı.
 • Veri tabanını şirketin kullandığı diğer veri tabanlarıyla birleşme yeteneği akabinde Company Data Warehouse oluşturabilme yeteneği.
 • Yazılımsal ve donanımsal olarak otel demirbaş yazılımları için ihtiyacınız olan tüm componentleri kolay bir biçimde temin edebilme ve kullanabilme olanakları.

 

Demirbaş Yazılımı

Demirbaş Yazılımı Ne İşe Yarar?

Bir işletmede sabit kıymet olarak isimlendirilen demirbaşlar, olmazsa olmaz malzemeler olarak tanımlanmaktadır. Zira bu tür malzeme ve araçlar, kurumun faaliyetlerini yürütebilmelerini sağlayan temel unsurlardır. Bu malzemeler çoğunlukla; bilgisayar, masa, sandalye gibi malzemelerdir. İşletmelerin demirbaş malzemelerinin takip edilmesi hususunda ise demirbaş yazılımı kullanılmaktadır. Demirbaş yazılımları; sabit kıymetlerin takibini en güncel bir şekilde yaparak, işletmelerin faaliyetlerini yürütürken sorunsuz bir şekilde hizmet sunmalarına destek olurlar.

Demirbaş Yazılımı Takip Sistemi Nedir?

Günümüz itibariyle oldukça yoğun bir şekilde kullanılan demirbaş yazılımı programlarının; demirbaşların kayıt altına alınmasını mümkün kıldığı bilinmektedir. Kayıt altına alınmış olan demirbaş malzemelerin sürekli olarak mevcut durumlarının güncellenmesi ise demirbaş takip sistemi sayesinde mümkün olmaktadır. Bu sayede işletmeler maliyet ve zaman konusunda tasarruf elde etmektedir.

Demirbaş Takibinin Faydaları Nelerdir?

Sabit kıymetlerin takip edilmesini sağlayan demirbaş yazılımı çok sayıda önemli kazanımı firmalara sunmaktadır. Bu kazanımlar ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Demirbaş malzemelerinin kaybolmasının önlenmesini sağlar
 • Demirbaş malzemelerine ve demirbaş malzeme verilerine hızlı bir şekilde erişilmesini sağlar
 • Zaman ve maliyet konusunda tasarruf edilmesini mümkün kılar

Demirbaş Yazılımı Nasıl Çalışır?

Demirbaş malzemelerinin takip edilmesini sağlayan sistemin oluşturulmasında en önemli unsur olarak karşımıza demirbaşların kodlanması faktörü çıkmaktadır. Bu aşamada demirbaş yazılımı ile söz konusu demirbaşların kodları sisteme girilmektedir. Yine ilgili kodların uygun cihazlar desteğiyle bilgisayara aktarılması aşaması da demirbaş yazılımı için en önemli aşamalar arasında yer almaktadır. Sonrasında ise söz konusu kodlar, barkodlara bastırılarak, malzemeler listelenmektedir. Etiketlenen demirbaş malzemeler, artık sürekli olarak güncel bir veri tabanına kaydedilmiş olmaktadır.

Demirbaş yazılımı programlarının sürekli olarak geliştirildikleri bilinmektedir. Bu sayede çok daha etkin bir şekilde kullanışlı olan demirbaş yazılımı programlarının piyasaya çıktığı bilinmektedir. Bu doğrultuda söz konusu yazılım programını satın alırken, ayrıntılı bir araştırma yapmak önem kazanmaktadır. Zira ancak bu sayede işinize en çok yarayan programı tercih etmeniz mümkün olmaktadır. Ancak demirbaş yazılımı konusunda alanında uzman olan bir firma ile anlaşmış olmak; sizin tam isabetli bir şekilde yazılım programını satın almanızı mümkün kılacaktır.