Depo Stok Kontrol Programları

Depo stok kontrol işyerlerimizin en önemli bölümlerinden biridir. Ürünlerimizin stoklanması muhafaza edilmesi sınıflandırılması konusunda depo stok kontrol programları yardımcımız olmaktadır. Çeşitli ürünler yelpaze olarak genişledikçe depolarımızın dağınık olmadan tertipli. Düzenli şekilde çalışma ve işleyişe sahip olması stok kontrolü ile sağlanabilmektedir. Ürünlerin yerleştirilmesi sevkiyatı sipariş üzerine giriş ve çıkışları konusunda depo stok kontrolü oldukça önemlidir.

Bilgisayar ortamında ve hatta otomatik tanıma teknolojisini de kullanarak kaydedip raporlayan ve içinde barındırdığı akıllı algoritmalarla bu süreç içerisinde alokasyon yapma ve adres belirleme gibi konu. İşlemlerde kararlar alarak iş yeri çalışanlarını yönlendirebilen, kaynakların takibini yapan ve planlamaları sağlayan bir sistemdir.

Stok Kontrol Programı envanter olarak sayı konusunda sağlıklı bilgilere sahip olmak. Barkot etiket gibi işlerinizi kolaylaştırmak açısından stok kontrolü önemlidir. Gerekli demirbaşların kullanımları depo içerisindeki malzemeler ve aletlerin durumu konusunda da bilgilerin tamamına sahip olmanız için yine stok kontrol programları sizlerin en büyük yardımcınız olacaktır. Stok kontrol programları sürekli güncellenerek kolay kullanıma sahip olmaktadır.

BAZI DEPO YÖNETIM TERIMLERI

Stok Düzeltme (Adjustment) Sistem için de oluşabilecek stok hatalarının düzeltilmesi için yapılan sistemsel olarak stokların arttırılması ya da azaltılması işlemleridir.

Lojistik Yönetimi Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için üretim ve tüketim noktaları arasındaki ilgili bilgilerin, hizmet, mal gibi konularda ileri ve geri akışları ile ürünlerin depolanma sürecini etkin ve başarılı bir şekilde planlanmasının yapılması, uygulanması ve kontrollerini içeren bir tedarik zinciri sürecidir.

Işık Yönlendirmeli Ayrıştırma (Put to Light)Ürünlerin ayrıştırılması aşamasında , led ekranlar aracılığıyla  adres ürün etkileşimini gösteren yani hangi adrese hangi ürün veya kaç adet ürün konulacağını çalışanlara gösteren elektronik sistemlerdir. Üzerindeki butonlar aracılığıyla ayrışma işlemiyle ilgili sonucun depo yönetim sistemine iletilmesini sağlar.

Grupaj Bir taşıma kap veyahut aracının birden fazla göndericiye sağlanması işlemedir.

İkmal (Replenishment) Malzemelerin depolama sürecinde, farklı ambalaj şekillerinde veya depolama lokasyonlarında bulunmasının sağlanması için yapılacak depo içi transfer işlemidir.

Jettison Geminin herhangi bir mücbir durum anında gemideki yük ve eşyaların atılmasıdır.

Aşamalı Stok Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedarik etkileşimi içinde belli bir aşamadaki stoktur.

Planlama Müşteri veya acentelerden gelen taşıma taleplerinin, elimizdeki kaynak ve yine müşteri taleplerine göre plan yapılarak söz konusu ürün ve malzemelerim yola koydurulması işlemidir.

  Barkod Yazılımı